Welkom op de website van de Stichting: Wandelen in Beuningen (WiB)

De gemeente Beuningen heeft een mooi
 buitengebied. Het Beuningse buitengebied nodigt uit tot wandelen; e
en gebied waar het goed toeven is
. En dat gaat verder dan struinen langs de Waal. 
Wandelen, zonder dat je je weg moet delen met gemotoriseerd verkeer en fietser? Een illusie? 
Nee hoor; 
Stichting Wandelen In Beuningen (WIB) gaat zich hiervoor inzetten!
Wij gaan onverharde paden aanleggen in het buitengebied.
 
Veelal zullen deze paden over boerenland lopen en op termijn onderdeel worden van een knooppuntennetwerk zodat wandelaars eenvoudig hun route kunnen uitstippelen. 

Daarnaast wil WiB regelmatig wandelactiviteiten gaan organiseren met betrokken organisaties uit de gemeente en vertellen over de boeiende geschiedenis van het landschap; verhalen..................

Maar dat kan niet zonder steun…

Met de betreffende landeigenaren, het gemeentebestuur van Beuningen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, en lokale partijen b.v. vrijwillig landschapsbeheer ( VLB), het Dijkmagazijn, St. Perspectief 
zullen we dit gaan realiseren. En vooral ook met de Beuningse inwoners en ondernemers. 

Er zijn al 2 groepen vrijwilligers die meehelpen, maar schroom niet om je ook te melden om te helpen en mee te denken. Je kunt contact met ons op nemen via info@wandeleninbeuningen.nl of bel 06-20542000. Inbreng wordt erg op prijs gesteld; uw ideeën en suggesties worden serieus meegenomen.

Wij zoeken nog vrijwilligers; voor versterking van het bestuur en te helpen in het veld. 

De provincie Gelderland verstrekt subsidie met de gemeente Beuniningen als co-financier kan het eerste project het klompenpad "Beuningse Oeverwal" gerealiseerd worden. Met een jaarlijkse financiële steun voor het onderhoud van deze nieuwe paden door de gemeente Beuningen is voor de komende 5 jaar  wandelen in de Beuningse Oeverwal gegarandeerd.

Dit klompenpad wordt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland gerealiseerd.

Laat zien dat u dit initiatief steunt en like ons via facebook 

Hoe mooi is ons Beuningen een impressie: https://youtu.be/_kik7UV2tCg


Organisatie:

Bestuur WiB                   

Ger van Boxem

Gerard v d Zon

Hans Swartjes

ondersteuning:

  werkgroep: Onderhoud

  werkgroep: Route

  werkgroep: Informatie 

e.a.


Contact:   

tel: 06 20542000             

Website: www.wandeleninbeuningen.nl

Email: info@wandeleninbeuningen.nl 

IBAN      : NL17 RABO 0147 2800 87
KvK nr   : 65154398

Initiatiefnemer voor wandelpaden in Beuningen: 

André Claassen (van LANDSMID)

Initiatief overgenomen en ondersteund door: Stichting BSB (Beuningen Sport en Beweegt) link naar BSB-website


Aan de inhoud van deze website wordt nog steeds gewerkt. Zodra beschikbaar wordt er meer informatie toegevoegd / gewijzigd

Opmerkingen en voorstellen ontvangen we graag via email.