Het WiB Project

Het project is een burgerinitiatief van ‘stichting Wandelen in Beuningen’ (WiB).

Het project plan:

Het project:
Het project zorgt voor nieuwe onverharde wandelpaden direct rondom de woonkernen van de gemeente Beuningen. Het project is een burgerinitiatief, opgezet en uitgevoerd door inwoners van Beuningen in samenwerking met landeigenaren, SLG, de gemeente, lokale ondernemers en partijen.

Het plan
Het project is opgedeeld in een aantal fasen:

· Eerste fase 2015 - 2018       Dit gerealiseerd,  in April 2018 is het klompenpad geopend
We concentreren on in eerste instantie op de Oeverwal.
Hier zal in samenwerking met SLG het eerste klompenpad worden gerealiseerd. Dit klompenpad zal dan worden opgenomen in de structuur van SLG. Kijk eens op klompenpaden.nl voor meer informatie. Via deze website kunt u tzt de gratis app downloaden en zo van alle achtergrondinformatie en boeiende verhalen kennis nemen. Evenals route kaarten met beschrijvingen en folders zullen zo beschikbaar komen. Lokale ondernemers zullen worden betrokken om het nog aantrekkelijker te maken en mogelijkheden te bieden om voor of na de wandeling een bakkie te doen en te genieten van onze streekproducten.· Tweede fase 2018 – 2019 on going
Het verder promoten en stimuleren van het gebruik van deze paden. 
Meerdere klompenpaden realiseren.

· Derde fase 2019 -2021 
 
Het realiseren van een knooppuntennetwerk


Het lange termijn resultaat is: (klompenpaden – routes – knooppuntennetwerk)

Ø  Klompenpaden in de diverse deelgebieden van Beuningen

Ø  Een knoopuntnetwerk van wandelpaden in de gemeente Beuningen dat aansluit op de omliggende wandelpaden en opgenomen is in het knooppuntnetwerk van Maas en Waal.

Ø  Binnen het knooppuntnetwerk Beuningen zullen routes worden aangegeven elk met een bepaald thema (voorbeelden: Historie van de Waal en zijn uiterwaarden route, boerderijen route, of fruit route, etc.)

Ø  De nazorg en onderhoud hiervan is goed geregeld en continuïteit geborgd.

Ø  De paden en routes gebruikt worden.

 

Figuur 1: Overzicht van het doelgebied


Rondom elke kern zullen er enkele of meerder paden worden gerealiseerd, die onderling verbonden zullen worden via een knooppunt netwerk.

Binnnen dit netwerk zullen er routes worden beschreven met een bepaald thema.

Comments