testEen leuke wandeling, direct vanuit huis door de velden rond het dorp, in plaats van eerst met de auto naar de uiterwaarden. 

Hoe mooi zou dat zijn? 

In de gemeente Beuningen zijn deze mogelijkheden moeilijk te vinden. Er wordt wel gewandeld, op de dijk en noodgedwongen langs de uitvalswegen van de dorpen, waar de auto’s voorbijrazen. Dat is niet ontspannen wandelen, zeker niet met kinderen. Voor wie niet al te ver wil/kan wandelen zijn de keuzes beperkt. En dat terwijl Beuningen aan landschap en cultuurhistorie genoeg te bieden heeft. Juist het ontwikkelen van binnendijkse wandelmogelijkheden vergroot de verbinding tussen de woonkernen en de uiterwaarden en daarmee de aantrekkelijkheid van het gehele gebied voor zowel bezoeker als bewoner. Dit geeft meer ruimte aan de al actieve wandelaar maar zal ook juist mensen die nu niet of nauwelijks in beweging komen stimuleren tot wandelen.

Stichting Wandelen in Beuningen verbetert de recreatieve wandelmogelijkheden in de gemeente Beuningen. Dit doet zij door:

1.       Het realiseren van nieuwe onverharde wandelpaden

2.       Het bewegwijzeren van aantrekkelijke paden en routes met een knooppuntennetwerk

3.       Het verstrekken van informatie bij en langs de paden over de rijke landschapshistorie

4.       Het organiseren van wandelactiviteiten

5.       Het vertegenwoordigen van de belangen van wandelaars


Projectmatige aanpak: Start fasen gevolgd door een lange termijn “onderhoudsprogramma” .

Ø In het startproject worden 3 activiteiten gevat:

·    nieuwe paden maken in Beuningen Noord

·    verstevigen van draagvlak onder bevolking en bezoekers

·    het organiseren van wandelactiviteit(en) tezamen met de BOL (Beuningse Oeverwal Loop) op 19 september

Het startproject wordt in de zomer 2015 uitgevoerd..

 

Ø In het vervolgproject worden:

·    nieuwe wandelpaden gemaakt in Beuningen Noord en de rest van Beuningen

·    het draagvlak verder versterkt

·    een wandelknooppuntennetwerk uitgerold over de gemeente

·    beschrijvingen van routes over het netwerk

·    meer wandelactiviteiten georganiseerd.

Het vervolgtraject heeft een geschatte looptijd van 2 jaar.


Ø Het onderhoudsprogramma bevat

·    vergoedingen voor de grondeigenaren

·    onderhoud van de wandelpaden en bewegwijzering

·    waar nodig/mogelijk uitbreiding van paden en routes

·    voortdurend stimuleren van het gebruik van de wandelroutes.

Samenwerking met gemeente

Doelstellingen van WiB passen prima in het gemeentelijk beleid. Het creëren van nieuwe wandelmogelijkheden raakt drie beleidsvelden, te weten landschapsontwikkeling (verbinding met de omgeving), economische ontwikkeling (recreatie) en gezondheid (bewegen). Zie hieronder bij resultaten. Voor het startproject doet WiB een beroep op gemeentelijke middelen, zoals die deels al begroot zijn. Voor het vervolgproject zal WiB financiële middelen verzamelen onder donateurs en mogelijk ook door subsidies en doet daarnaast een appèl op de gemeente om mee te helpen deze middelen te vinden.  


Comments