Klompenpad "Het Doddendaelpad"

Het klompenpad bij hoog water

Bij hoog water kan er niet door de uiterwaarden gelopen worden maar je kunt dan gewoon over de dijk.

Advies: Ga bij een waterstand hoger dan 8:00 m niet door de uiterwaarden, maar volg de Dijk. zie kaartje verderop

Klik hier voor de waterstanden en vul in het zoekvenster "nijmegen haven" in

Tot een waterstand van ca + 8,00 in Nijmegen Haven kan je nog door de uiterwaarden met uitzondering van het gedeelte tussen buizenfabriek Swanenberg en het Weurtsche Straatje. Die stroomt in bij ca 6 m.

De route door de uiterwaarden ten westen van het pontje kan je nog tot een waterstand ca 8,30 m door.

Ten oosten van buizenindustrie Swanenberg kan je over het klompenpad door de uiterwaarden bij een waterstand van lager dan ca 6.0 m.

De route door het Weurtsche Straatje blijft nog langer beloopbaar. We monitoren nog maar de verwachting dat het Weurtse straatje pas bij ca 8.7 m niet meer begaanbaar is.

In alle gevallen kun je over de dijk en ook dat is bij hoog water een bijzondere belevenis

Kaartje: Alternatieve westelijke routedeel (donkere lijn) bij waterstand in Nijmegen haven hoger dan +8 m

Let op:

Parkeren op de parkeerplaats bij slot Doddendael kan alleen op dagen en tijden dat zij geopend zijn. Op de oprijlaan mag nooit geparkeerd worden.

Het klompenpad is op 8 april 2018 geopend

In de zomer 2018 is er flink gewandeld op het Klompenpad. Er zijn via klompenpaden.nl veel goede recensies geplaatst.

De route

Na de aanpassingen gemaakt in februari 2019 is dit de route

De route van en naar het startpaneel bij de bushalte RK kerk Beuningen is 15 km lang.

Als je ergens anders op de route begint dan is het rondje 13 km.

De aanlooproute is 1 km en van het rondje is ca 9,5 km onverhard en ca 3,5 km verharde weg.

De route is tweezijdig bewegwijzerd en kan dus linksom of rechtsom bewandeld worden en op elke plek op de route kan er gestart worden.

Er zijn vele doorsteken mogelijk, waardoor je veel ook kleinere ommetjes kunt wandelen.

Bij hoog water, als je niet door de uiterwaarden kunt, loop je gewoon over de dijk, maar juist dan is het ook zeker bijzonder de moeite waard.

Graag willen we u er op wijzen dat slot Doddendael geen rustplaats is.

Iedereen is welkom om over de doorgaande weg langs het slot te wandelen, maar de binnenplaats en de andere percelen zijn privé.

Folders zijn verkrijgbaar bij De Weeropper (kloosterstraat 17) en bij het Dijkmagazijn (Dijk 41) en bij de regionale VVV kantoren.

App: via klompenpaden.nl kun je gratis een app downloaden. Deze bevat de route maar ook interessante informatie op specifieke punten. (via tekst, gesproken woord en film)

Het klompenpad is gefinancierd via subsidies van de Provincie Gelderland en de Gemeente Beuningen.

Het klompenpad is gerealis

Het klompenpad is voornamelijk tot stand gekomen door inzet van individuele vrijwilligers en vrijwilligers van WiB, BSB, Historisch Besef Beuningen en VLB.